FFreeWiFi - SSID: varazsoldal.hu

Internetezni szeretne a szabadban, egy parkban vagy az utcán, de nincs mobil internet előfizetése?
Vagy egyszerően csak spórolni szeretne a mobil adatforgalmán?
Használja a Varázsoldal.hu internet szolgáltató FreeWiFi pontjait akár ingyen, kötöttségek nélkül!
A Varázsoldal.hu Kft. lefedettségi területén egyre több ponton kínál ingyenes internetelérést, FreeWifi szolgáltatásán keresztül.

Keresse a FreeWiFi logóval megjelölt helyeket:

A FreeWifi hotspot használatbavételének lépései:

1. Engedélyezze mobil eszközén (laptop, tablet, telefon) a wifi kapcsolat létrehozását.
2. A megjelent hálózatlistából válassza ki a FreeWifi hálózatot (SSID: varazsoldal.hu) és kapcsolódjon rá.
3. A felugró "login" ablakban fogadja el a felhasználási feltételeket.*
4. Nyisson meg egy böngésző ablakot és gépeljen be bármilyen web címet.
5. Kezdőoldalként a Varázsoldal.hu Kft. honlapja fogadja
melyről szabadon elnavigálhat bármilyen más internetes weblapra és korlátozás nélkül internetezhet.* Felhasználási feltételek:
A Varázsoldal.hu Kft (a továbbiakban: Szolgáltató) közterületi WI-FI hotspot szolgáltatását (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybe vétele a Felhasználási feltételek automatikus elfogadását jelenti.
A Felhasználó a Szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe, és rendelkezik a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszközökkel.
A Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban felmerült károkért és igényekért.
A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel különösen az alábbiakért:
· a Felhasználó számítógépének esetleges meghibásodása;
· vírusfertőzés, adatlopás, adatvesztés;
· a látogatott oldalak által a felhasználó rendszerében történt károkozás;
· az internetkapcsolat esetleges meghibásodása, késedelme, a kapcsolat-megszakadás, a meghiúsult vagy hibás adattovábbítás, illetve az ezek miatt bekövetkezett adatvesztés, adatok nyilvánosságra kerülése vagy illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása.
A Szolgáltató a Szolgáltatás igénybe vételének feltételeit előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatja, beleértve annak tartalmát, műszaki jellemzőit, felhasználási jogosultságait, illetve a Szolgáltatás területi és időbeli rendelkezésre állását. A Szolgáltató jogosult a bejelentkezéskor vagy a csatlakozás során tájékoztató, illetve reklámüzenet megjelenítésére.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges mértékben a Szolgáltató nyilvántartja és kezeli a Felhasználó bejelentkezési adatait.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag a hatályos jogszabályok előírásainak betartásával veheti igénybe, így különösen tilos:
· a szerzői jogok megsértése;
· szellemi alkotások illegális terjesztése;
· a tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység;
· a Szolgáltatás közvetlen üzleti felhasználása, továbbértékesítése vagy saját szolgáltatásként hozzáférhetővé tétele;
· a reklámok terjesztése, ide nem értve a Szolgáltató engedélyével folytatott reklámtevékenységet;
· mások személyiségi jogainak megsértése;
· a másokra nézve sértő, (így pl. mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő), másokat zaklató tevékenység.
A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel különösen a Szolgáltatás Felhasználók általi jogellenes használatáért, illetve az ebből eredő károkért, beleértve azokat a károkat, amelyek abból erednek, hogy a Felhasználó olyan adatot, információt tárol vagy továbbít, amelyet jogosulatlanul szerzett meg, vagy amelyekkel szerzői jogokat vagy egyéb jogszabályokat sért.