Élő video-közvetítés és aktuális időjárási adatok Nagykátáról

Kis türelmet kérünk, a közvetítés hamarosan újraindul...

0711Internet áfacsökkenés

Tájékoztatjuk Előfizetőnket, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény évközi módosítása alapján az internet-hozzáférési szolgáltatás után fizetendő ÁFA mértéke 2017. január 1-jétől 27%-ról 18%-ra csökken.
Adja meg jelenlegi internet csomagját, hogy megtudja mennyi lesz majd a havi fizetendő internet számlája 2017. január 1-től:

  1. ,- Ft
  2. ,- Ft
  3. ,- Ft

1510Új Varázsoldal Ügyfélszolgálat

Örömmel értesítjük jelenlegi és leendő ügyfeleinket, hogy a Varázsoldal.hu Kft. 2016. október 15-én megnyitotta új Ügyfélszolgálati Irodáját Nagykátán.

Az új Ügyfélszolgálati Iroda címe:

2760 Nagykáta, Dózsa György út 4/a Fsz. 28. (Az Önkormányzat irodáival szemben)

Egyéb elérhetőségei:
+36 70 393 0192 - ugyfelszolgalat@varazsoldal.hu


Nyitvatartás:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 07:00 - 17:00
Szerda: 08:00 - 19:00
Csütörtök: 08:00 - 17:00
Péntek: 08:00 - 17:00
Szombat: 08:00 - 13:00


Hétfői napokon az internetes számlákat a Káta Compuer Ec. üzletében (Nagykáta, Kossuth L. u. 163/23.) lehet befizetni.

2006Nyári szabadságok az Ügyfélszolgálaton

Tisztelt Ügyfeleink!

Ügyfélszolgálatunk 2016. június 27. - 2016. július 03. között és 2016. július 11. - 2016. július 17. között szabadság miatt ZÁRVA lesz!

Az ügyfélszolgálat ZÁRVA tartási ideje alatt számláikat az alábbi módon rendezhetik:
Átutalással az OTP Banknál vezetett 11745035-21006472-00000000 bankszámlára. Átutalásnál a közlemény rovatban kérjük, adják meg az ügyfélszámot vagy a számlaszámot!
Amennyiben az utalásos számlát készpénzben szeretné kiegyenlíteni, kérjük, keresse fel az OTP Bank fiókját (vagy bármely más bankfiókot, Postafiókot) és ott közvetlenül befizetheti a pénzt a fenti bankszámlaszámra a közlemény rovatba történő ügyfélszám vagy a számlaszám megadásával.
Bankjába, ne felejtse elvinni a számláját, mert azon minden adat rajta van, ami a befizetéshez szükséges!
Késedelmes fizetés esetén a szerződésben/jogszabályban meghatározott késedelmi kamat kerülhet felszámításra! Késedelmes fizetés miatt lekapcsolt szolgáltatás visszakapcsolási díja 6.350,-Ft.
A Szolgáltató az Előfizető részére (az előfizető hibájából) küldött postai küldeményekért (felszólító levél, felmondó levél, stb...) adminisztrációs díjként egyösszegű Adminisztrációs díjat számol fel küldeményenként, melynek összege 1.270,-Ft/küldemény. A díjakat a Szolgáltató az Előfizető részére az Előfizető következő havi számláján számlázza ki!
Az Ügyfélszolgálat Zárva tartása nem mentesíti az ügyfelet a számla időben történő kiegyenlítésétől.
Ügyfélszolgálat Zárva tartási ideje alatt is elérhetőek vagyunk az alábbi elérhetőségeken:
Tel: 06/70-393-0192, e-mail: info@varazsoldal.hu

2006Számlafizetéssel kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!

Cégünk, a Varázsoldal.hu Kft. 2016. augusztus 01-étől új számlázó és nyilvántartó rendszert vezet be a jogszabályi követelményeknek és előírásoknak megfelelően.
A bevezetést követően átutalással vagy bankon keresztül közvetlenül a bankszámlára kiegyenlített számlák esetében a hibás azonosítóval vagy azonosító nélkül érkező átutalásokat nem áll módunkban lekönyvelni. Az ilyen tételeket egy technikai számlára helyezzük, melyről csak az Előfizető pontos beazonosítása (előfizetői reklamáció és befizetési igazolások bemutatása) után tudjuk az Előfizető befizetéseihez átvezetni. A bevezetést követően nem áll módunkban a többlet befizetéseket visszautalni, ezeket szintén egy technikai számlára helyezzük át. A fentieket figyelembe véve kérjük, mindig pontos összeget utaljon és a közlemény rovatot mindig töltse ki a megfelelő ügyfélszámmal (a szerződés jobb felső sarkában található 10 jegyű ügyfélszám) vagy számlaszámmal (az aktuális havi számla jobb felső sarkában található) a pontos beazonosítás végett.
A közlemény rovatban az alábbi kifejezések NEM azonosítják a befizetőt: Neve, címe, üresen hagyott közlemény rovat, internet díj, internet előfizetés, internet szolgáltatás havi díja stb. Ezeket a kifejezéseket NE adja meg, mert ez esetben befizetését nem tudjuk lekönyvelni!
Bankfiókban bankon keresztül közvetlenül a bankszámlára történő készpénzes befizetés esetében az ügyintézőnek jelezze, hogy a közlemény rovatba az ügyfélszámot vagy a számlaszámot vagy akár mindkettőt írja be, mert ellenkező esetben befizetését nem tudjuk beazonosítani és lekönyvelni.
A fent leírtak alapján mindig az Előfizetőnek kell gondoskodnia a befizetés egyértelmű azonosítására vonatkozó adatok közléséről, illetve a pontos adatok megadásáról, melynek elmulasztásából eredő következményekért az Előfizető felel.
Az ügyfélszolgálaton történő készpénzes befizetések szabályai nem változtak, de a befizetésekhez ott is szükséges a számlalevél vagy az ügyfélszám. Számlalevelét mindig vigye magával befizetéskor az azonosítás végett.
A számla azon a napon tekintendő kiegyenlítettnek, amikor a Szolgáltató bankszámláján az Előfizető által befizetett vagy átutalt összeg jóváírásra kerül. Ügyfélszolgálaton történő készpénzes kiegyenlítés esetén, a befizetés napja.
Fizetési módok összefoglalása:
Az Előfizető saját választása szerint készpénzben vagy pénzintézeten keresztül, egyenlítheti ki számláit.
Készpénzes fizetési mód: az ügyfélszolgálati irodában történő befizetéssel.
Pénzintézeten keresztül történő fizetési módok: az Előfizető által kezdeményezett, illetve indított eseti vagy folyamatos (állandó) banki átutalási megbízás;
Eseti megbízásnál a közlemény rovatba mindig adja meg az ügyfélszámát (a szerződése jobb felső sarkában található VIXXXXXXXX formátumban) vagy az aktuális számlájának számlaszámát (a számla jobb felső sarkában található VO-20XX-XXXX formátumban).
Folyamatos (állandó) megbízásnál a közlemény rovatba mindig az ügyfélszámát adja meg (a szerződése jobb felső sarkában található VIXXXXXXXX formátumban).

Amennyiben valamilyen okból befizetése nem érkezik meg időben a Szolgáltatóhoz, abban az esetben az ÁSZF ide vonatkozó részei lépnek életbe:
Az ÁSZF 15.3. pontja alapján "A Szolgáltató havonta egyszer számlát állít ki az Előfizető részére az esedékes díjakról és egyéb fizetési kötelezettségekről.” A díjkiegyenlítés határideje az ÁSZF 15.4. pontja szerint " Az előfizetési és egyéb díjak befizetésének határideje a Szolgáltató által a díjról kibocsátott számlán minden esetben feltüntetésre kerül.” Ez rendesen a hónap utolsó napja. Amennyiben Előfizető 15 napot meghaladó díjfizetési késedelmbe kerül, úgy Szolgáltató erről a tényről írásban, postai úton értesíti. (Fizetési felszólítót küld.) (Az ÁSZF 15.1. pontja alapján, "A Szolgáltató az Előfizető részére (az előfizető hibájából) küldött postai küldeményekért adminisztrációs díjként egyösszegű díjat számol fel.” Ennek mértéke - az ÁSZF 4. számú melléklete szerint - 1.270,- Ft. “Az egyéb díjak az igénybevételt követő számlázási időszakban, utólag esedékesek. (ÁSZF 15.4.)”
A nem rendezett díjtartozás miatt az internet szolgáltatás, korlátozásra kerülhet. A korlátozás elkerülése érdekében a felszólítástól számított 30 napon belül kell rendezni a tartozást. Természetesen előfordulhat, hogy Szolgáltatói hiba miatt Önnél másképp jelentkeznek a befizetések, ilyenkor a befizetési igazolások másolatát a pontos egyeztetés végett ügyfélszolgálatuk részére e-mailben vagy személyesen kel eljuttatni! A Szolgáltató jogosult a számlák határidőn túli kiegyenlítése esetén, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301.§, illetve gazdálkodó szervezetek esetében a 301/A.§-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani. A kiegyenlítést követően felszámított késedelmi kamat és esetleges visszakapcsolási díj a soron következő havi számlán kerül felszámításra. Az esetleges visszakapcsolási díj 5.000,- Ft + 27 % áfa= 6.350,- Ft. A díjakat a Szolgáltató az Előfizető részére az Előfizető következő havi számláján számlázza ki! Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C törvény 134. § (7) bekezdése szerint a szolgáltató az előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Szolgáltató követeléseink térülése érdekében jogi úton történő behajtást is kezdeményezhet. A fentiek elkerülhetők a számlák időben és pontos azonosítókkal történő megfizetésével.

0407Térfigyelő kamerarendszer Nagykátán

A Varázsoldal.hu Kft. - a pályázati határidőnek megfelelően - sikeresen befejezte a nagykátai térfigyelő kamerarendszer telepítését. A kamerarendszer hivatalosan is átadásra került és 2015. december 1-én megkezdte működését.

Bővebb információ...
0407Karbantartás / Üzemszünet

Tisztelt Ügyfeleink,

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az áramszolgáltató - váratlan - trafó karbantartást végez központi bázisállomásunknál, ezért
2015. július 04-én 08:00-13:00 óra között az internet szolgáltatásban kiesés várható.
Kérjük szíves megértésüket, az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

Üdvözlettel, Varázsoldal Kft. Ügyfélszolgálat

2804Új FreeWiFi hotspot a strand területén

Internetezni szeretne a szabadban, egy parkban vagy az utcán, de nincs mobil internet előfizetése?
Vagy egyszerően csak spórolni szeretne a mobil adatforgalmán?
Használja a Varázsoldal.hu internet szolgáltató FreeWiFi pontjait és netezzen ingyen, kötöttségek nélkül!
A Varázsoldal.hu Kft. lefedettségi területén egyre több ponton kínál ingyenes internetelérést, FreeWifi szolgáltatásán keresztül.
A Szabadság téren a Nagykáta Alapítvány, az Emberbarát Városért Társaság és a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet támogatásával már több mint egy éve elérhető a FreeWifi hotspot. Az idei Majális alkalmából egy újabb FreeWiFi pont kezdi meg működését, az Önkotmányzat, a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Varázsoldal.hu Kft. együttműködésével. Az új hotspot mindenki számára elérhető lesz a strand teljes területén, növelve ezzel az idelátogatók szolgáltatási színvonalát.
Amennyiben kérdése, vagy észrevétele van a FreeWiFi vagy az előfizetéses internet szolgáltatással kapcsolatban, keresse fel személyesen a Varázsoldal.hu Kft. Ügyfélszolgálatát, ahol szívesen állnak mind a lakossági, mind pedig az üzleti felhasználók rendelkezésére.

Bővebb információ...
0304Értékesítési munkatárs

A Varázsoldal.hu Kft. értékesítési munkatársat keres távközlési szolgáltatásokra

Feladatok: lakossági és üzleti internet csomagok és egyéb internet alapú szolgáltatások értékesítése
Elvárások: jó megjelenés és kommunikációs kézség, pontos, lelkiismeretes munkavégzés, megbízhatóság, alapfokú számítógépes ismeretek
Munkavégzés helye: Nagykáta és környéke
Bérezés: megállapodás szerint
Jelentkezés: kizárólag email-ban, fényképes önéletrajzzal az alábbi email címen:

ertekesito@varazsoldal.hu
0304Hálózat karbantartás és javítás

Tisztelt Ügyfeleink!
Az elmúlt napok szélviharai kisebb károkat okoztak bázisállomásainkban, melynek kijavításán munkatársaink folyamatosan dolgoznak.
Néhány helyen a károk miatt akár rövidebb fennakadások is történtek a szolgáltatásban, ezért szíves elnézésüket kérjük.
A sérülések javításán az elkövetkező napokban - akár egészen a jövő hét végéig - is dolgozunk, ennek következtében elképzelhető, hogy rövid - néhány perces - időtartamra a szolgáltatásban kiesés tapasztalható.
Kontroller rendszerünk folyamatosan jelzi Ügyfeleink kapcsolatának minőségét, így ahol gyengülést tapasztalunk, azon Kedves Ügyfeleinket a jövő hét folyamán felkeressük, az esetleges helyszíni hiba javítása érdekében.
Munkatársaink Önökért dolgoznak, ezért megértésüket és türelmüket kérjük.
Üdvözlettel,
Varázsoldal Kft. Ügyfélszolgálat

1302Internet sebességmérő weboldalunkon

Tisztelt Ügyfeleink,
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy mától elérhető weboldalunkon az internet sebességmérő alkalmazás, melynek segítségével tesztelheti internet kapcsolatának sebességét.
AZONBAN FONTOS TUDNIVALÓ, hogy ez a mérés mindig egy pillanatnyi állapotot jelez, amely a szolgáltató által garantált sávszélességet elvileg eléri, de az előfizetés sávszélességének maximumát nem feltétlenül.
Az internet sebességmérő használata során kérjük, vegye figyelembe, hogy az éppen mért érték számtalan tényezőtől függ, mint például:
- internetmegosztás,
- router használata (kábelen és wifin is),
- más eszközök (notebook, tablet, okostelefon), melyek az internet-szolgáltatáshoz csatlakoznak kábelen vagy wifin,
- olyan programok, alkalmazások (Windows, vírusirtó, Torrrent, stb.), melyek a háttérben esetleg használják az internetet (pl. frissítést tölt le),
- egy másik böngészőablakban éppen lejátszott video (pl. YouTube),
- stb.

Vezeték nélküli kapcsolatnál fontos tudni, hogy a wifin mérhető sebességre hatással van:
- az éppen használt eszközök száma, azok szabványa (b/g/n),
- a router és az eszközök közötti távolság,
- az esetlegesen köztük megtalálható falak, bútorok árnyékoló hatása,
- a környéken elérhető wifi hálózatok száma,
- az általuk használt csatorna száma, frekvenciája.

A szolgáltatással pillanatnyilag elérhető maximális sebességet érdemes úgy mérni, hogy a routerre közvetlenül csatlakoztat EGY (és csak egy!) számítógépet, bezár minden olyan programot, ami használhatja az internetet a háttérben és csak utána indítja el sebességmérő alkalmazásunkat.

0202Hálózat karbantartás és fejlesztés

Tisztelt Ügyfeleink,
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy gerinchálózat-fejlesztés és egyéb karbantartási munkák miatt internet szolgáltatásunkban
2015. február 2-án HÉTFŐN 14:00-18:00 óra között várhatóan 30-90 perc időtartamban üzemszünet várható.
Kérjük szíves megértésüket, az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!
Üdvözlettel,
Varázsoldal Kft. Ügyfélszolgálat

0102Gyermekvédelmi szűrőszoftver

Tisztelt Ügyfeleink,
Az Országgyűlés 2014-ben fogadta el azt a törvénymódosítást, mely szerint a kiskorúak védelme érdekében 2015. július 1-jétől ingyenes szűrőszoftvert kell biztosítaniuk az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatóknak.
Cégünk a jogszabályban előírt határidő előtt már a mai napon elérhetővé teszi, a feltételrendszernek megfelelő szűrőprogramot, mely az alábbi linken elérhető.

Szűrőprogram letöltése...
3101Megújult weboldalunk

Örömmel értesítjük minden kedves ügyfelünket és a látogatókat, hogy megújult weboldalunk.
Az oldal új külsővel, az eddigi információk bővítésével, új funkciókkal is várja az érdeklődőket.
Ügyfeleink és leendő ügyfeleink számára egyszerűbb ügyintézést, a látogatók és érdeklődők részére átláthatóbb információkat biztosít. Iratkozzanak fel hírlevelünkre!