Gyermekvédelmi szűrőszoftver

Tisztelt Ügyfeleink,
A kiskorúak biztonságos nethasználata érdekében biztosítjuk a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, magyar nyelvű, könnyen telepíthető és használható szoftver (szűrőszoftver) internetes honlapról való ingyenes letölthetőségét.
A szűrőszoftverek a telepítést követően - céljukból eredően - befolyásolják a megjelenített weboldalakat, leveleket, üzeneteket, képeket, vagy akár videókat is. Akár figyelmeztétés nélkül módosíthatják ezek formai megjelenését, tartalmát!
Mivel az elérhető megoldások működési mechanizmusa részleteiben nem ismert, ezért ezek telepítését csak saját felelősségre ajánljuk!
Kifejezettten nem javasoljuk érzékeny adatok (például: bankkártya adatok) megadását azokon a számítógépeken, amelyeken a fenti, a forgalmazott adatok feldolgozását végző alkalmazást előzetesen telepítettek! Az ilyen típusú szoftverek ugyanis elvi lehetőséget biztosítanak többek között arra is, hogy ezen adatokat harmadik fél számára - gépi vagyis manuális feldolgozás céljára - átadják.


A telepítést és további beállításokat bemutató videó:Tovább a letöltésre...
Általános Szerződési Feltételek és mellékletei

A Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)
Sz.J. 64.20.18.
Készítés időpontja: 2013. szeptember 01.
Hatályos: 2013. szeptember 01-től
Utolsó módosítás időpontja: 2013. szeptember 01.

ÁSZF
A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása
Igénybejelentő űrlap
A Varázsoldal.hu Kft. Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata
Az előfizetési csomagba nem tartozó szolgáltatások díjszabása
Minőségi célértékek
Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)
Technikai adatlap
Díjszabási táblázat
A Felügyeleti szervek elérhetősége
Felmérő lap
Hibabejelentő lap
Plakátok, szórólapok

Aktuális plakátjaink, szórólapjaink letölthetőek PDF formátumban.